restrictions_bred

Restriksjonene fjernes snart i USA

Det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) har godkjent at hivpositive skal fjernes fra listen over personer som nektes innreise i landet. Nå gjenstår bare en godkjenning fra Det hvite hus.

obama3
Obama fjerner snart innreiserestriksjonene for hivpositive i USA

Det er den amerikanske nettsida Housingworks som melder dette. Etter at CDC har godkjent forskriftene som fjerner hiv fra svartelista som indikerer hvem som kan nektes innreise i landet, gjenstår bare en godkjenning fra administrasjons- og budsjettavdelingen (OMB) i Det hvite hus i Washington. Godkjenningen fra CDC skjedde torsdag for en uke siden, og OMB har nå seksti dager på seg for å sluttføre prosessen.

Jirair Ratevosian fra AmFar sier til nettsida at det er et viktig steg framover. Det var på Verdens aidsdag i fjor at daværende president George W. Bush signerte den såkalte Pepfar-planen som blant annet opphever reiserestriksjoner for hivpositive til USA.

Se: George Bush fjerner reiserestriksjoner.

USA har siden aidsepidemiens begynnelse hatt innreiserestriksjoner for hivpositive. Ved innreise til USA har norske reisende måtte fylle inn et såkalt "Visa Waiver"-kort, hvor man blant annet må svare på spørsmål om du har en smittsom sykdom. Hiv er i henhold til USAs innreiseregler definert som en slik smittsom sykdom. Disse reglene har vært sterkt kritisert, blant annet av FN, norske myndigheter og HivNorge.

Obama-administrasjonen la i juli siste hånd på lovverket som skulle fjerne hiv fra denne lista. Grunnen til at dette har tatt så lang tid er at CDC har måttet gå gjennom over 20.000 høringsuttalelser, noe de er forpliktet til etter loven. OMB blir involvert i disse forskriftene fordi opphevelsen av de gamle restriksjonene vil ha budsjettmessige konsekvenser. Senteret for sykdomskontroll antar at kostnadene med denne opphevelsen vil beløpe seg til nærmere 500 millioner kroner de neste åtte årene.

Ingen på CDC har villet kommentere dette overfor nettsida Housingsworks.