b.h.hanssen_bred

Ny strategiplan fredag 26. juni

Helseminister Bjarne Håkon Hansen legger fram den nye nasjonale hivstrategiplanen fredag 26. juni. Den nye planen er døpt "Aksept og mestring".  

Antallet nye hivsmittede i Norge aldri noen sinne har vært høyere enn i 2008. Misoppfatninger og holdninger til hiv i samfunnet gjør det belastende å være åpen om diagnosen, til tross for at bedre medisinsk behandling har gjort den fysiske helsen til personer med hiv bedre enn tidligere.

Den nasjonale hivstrategien "Aksept og mestring" skal møte denne utviklingen. Målet med strategien er at samfunnet skal akseptere og mestre hiv på en måte som både begrenser antallet av nye hivtilfeller, samtidig som de hivsmittede kan leve et godt liv på alle måter.

Helseminister Bjarne Håkon Hansen innleder lanseringen, og det skjer på Stenersenmuseet kl 09.00 fredag 26. juni. Det er åpent for alle.