bjanrehaakonahanssen_bred2

Svineinfluensa og hiv

Helsemyndighetene forbereder seg nå på en mulig pandemi av svineinfluensa her i landet. Rundt 20 % kan bli syke, hevder Folkehelsa. Hvordan skal hivpositive forholde seg til svineinfluensa?

H1N1_influenza_virus

Ifølge helsemyndighetenes egen nettside om pandemien, pandemi.no, er enkelte grupper mer utsatt for sykdom og komplikasjoner dersom de blir smittet med vanlig sesonginfluensa. - Vi vet ennå ikke om det også gjelder den nye influensa A(H1N1), men vi antar at noen grupper er mer utsatt for sykdom og komplikasjoner, heter det på disse sidene. Hivpositive er listet opp som en av gruppene som er særskilt utsatt.

Personer med økt risiko bør kontakte sin behandlende lege (evt. legevakt) hvis de utvikler tegn til sykdom forenlig med ny influensa A H1N1, eller hvis de har vært i nær kontakt med andre som har fått slik diagnose. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt at personer med særlig stor risiko får resept på Tamiflu, for eksempel til bruk under planlagt utenlandsreise, særlig til områder med stor risiko. Personer med særlig risiko bør også konferere med sin lege i forkant av slike reiser. Disse områdene er i dag karakterisert som risikoområder.

Influensa A (H1N1) er en sykdom forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opprinnelig var sykdommen en dyresykdom som smittet mellom svin i noen deler av verden. Nå smitter den mellom mennesker. Når viruset smitter fra menneske til menneske i store deler av verden, kalles utbruddet pandemisk influensa. Helsedirektoratets sider gir råd om hvordan du kan beskytte deg mot smitte.

En eventuell vaksine mot svineinfluensa vil være klar i løpet av høsten. Norge har nok vaksine til alle, men helsemyndighetene utarbeider i disse dager prioriteringer slik at de som har størst behov for vaksinen kan få den først. Ifølge Folkehelseinstituttet vil risikogruppene få særlig oppmerksomhet med tanke på behandling av svineinfluensa. Ved å klikke her ser du hvem som er definert som risikogrupper ifølge Folkehelseinstiuttet.

Helsedirektoratets publikumstelefon om den nye influensaen gir fakta og svar på spørsmål om pandemien. Telefonnummeret er 815 55 015. Publikum kan her få svar på generelle spørsmål som for eksempel hvordan sykdommen smitter og om hvordan man kan beskytte seg mot smitte. Åpningstider er fra kl 10.00 til 18.00 hver dag. Publikum som har spørsmål om egne helseforhold skal fortsatt kontakte sin fastlege eller legevakt.

Websider med mer informasjon: Pandemi - Folkehelseinstituttet

Folkhelsa gir følgende råd til personer som tilhører risikogrupper.

På den USA-baserte websida The Body kan du også finne mer (engelskspråklig) informasjon om svineinfluensa og hiv.

Oppdatert: 10. september 2009 kl 09:59.