hotelcaesar

TV2 ikke helt oppdatert

HivNorge stiller seg undrende til hvorfor TV2 ikke vil ha en hivpositiv i såpeserien Hotell Cæsar. Det kan se ut som om TV2-ledelsen ikke har oppdatert kunnskap om hiv, skriver HivNorge i et brev til fjernsynsselskapet.

Det var fredag i forrige uke at Dagbladet brakte nyheten om at TV2 satte foten ned for «Hotel Cæsar»-skaper og manusforfatter Peter Emanuel Falck idé om gi en av seriens figurer hiv-smitte for å gjøre norske ungdommer mer bevisst på farene ved usikker sex. - Jeg forsøkte å få inn en historie om hivsmitte i Hotel Cæsar. Jeg ville vise at hvem som helst kan få hiv og at det går an å leve med sykdommen, men TV 2 sa nei. Det var for depressivt, sier Falck til magasinet Ny Tid, som Dagbladet referer til.

Men ideen måtte han i stedet bruke i en av de andre seriene han skriver, svenske «Andra avenyn», etter at TV2 sa nei. - Det skyldes ikke prinsipiell motstand mot opplysende elementer i «Hotel Cæsar», hevder Marianne Røiseland, informasjonssjef i TV 2, overfor Dagbladet. Røiseland sier manusforfatterne bak «Hotel Cæsar» diskuterer en rekke mulige storylines med TV 2 før hver nye sesong spilles inn.
"Om innholdet i oppslaget medfører riktighet er vi meget forundret over begrunnelsen TV2 her benytter - at det er for depressivt", skriver HivNorge i et brev til fjernsynsselskapet. "Det er for de fleste som tester hivpositiv et sjokk, og mange kan få depressive reaksjoner. Men det er slik at de aller fleste også lever tilnærmet normale liv, er i jobb o.s.v.  Det kan se ut til, fra vår side, at denne beslutningen er tatt med litt utdatert kunnskap om dagens situasjon knyttet til hiv og hivpositive", heter det videre i brevet.

HivNorge mener manusforfatterens forslag ville kunne bidra på en særdeles god måte når det gjelder å gi informasjon og kunnskap. "Det kunnet bidra til å bryte ned en del tabuer og negative reaksjoner hivpositive får i samfunnet i dag. Rett og slett en gylden mulighet på særdeles viktig tema og ikke minst en gylden mulighet til å drive påvirkningsarbeid mot ungdom som var manusforfatterens utgangspunkt. HivNorge håper at TV2 og forfatteren tar opp igjen denne tråden og HivNorge stiller gjerne sin kompetanse til disposisjon om dette skulle være aktuelt", skriver HivNorge.