2010

mettemarit_bred

Retten til selv å bestemme

15.12.2010

– Det må være et helt grunnleggende premiss at hivpositive selv skal involveres i kampen mot hiv og aids, sier kronprinsesse Mette-Marit. HivNorge har fått anledning til å intervjue Kronprinsessen om hennes engasjement for hivsaken.

Les mer
allah_bred

En straff fra Allah

10.12.2010

– I vår folkegruppe snakker folk om hivpositive som om viruset er en straff fra Allah. Hiv er en straff for et utsvevende liv. Hiv er den straffen Allah pålegger en kvinne som har levd som en hore. Alle kvinner med hiv er derfor horer i deres øyne.

Les mer
sommerspillet_bred

Mot en ny offensiv kurs

09.12.2010

Nesten hver dag diagnostiseres en ny hivpositiv i Norge. Det trengs derfor en bred front i samfunnet i det hivforebyggende arbeidet, og ikke minst for å ivareta hivpositives behov og rettigheter.

Les mer
bredsloyfe_2

Plasser skammen der den hører hjemme

07.12.2010

Noen former for diskriminering er vanskeligere å snakke åpent om enn andre. Diskriminering på grunn av hiv er en av dem, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Les mer
aslaksyse_bred

Bruken av straff skal vurderes

06.12.2010

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på spørsmålet om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsomme sykdommer. Utvalget skal levere sin innstilling før 1. oktober i 2012.

Les mer
vaksine

Fortsetter vaksineforsøk

03.12.2010

I oktober meddelte Bionor Pharma at de hadde lagt vaksineforsøkene på hylla. En reanalyse har imidlertid avslørt nye uventede og interessante funn. Kursen på aksjene har steget til himmels.

Les mer