skeive_sorlandsdager_bred

Å leve med hiv i Kristiansand

Fredag 9. juli inviterte HivNorge til seminaret ”Å leve med hiv i 2010” i sørlandsbyen Kristiansand. Seminaret var en del av festivalen Skeive Sørlandsdager som preger byen i disse dager.

roe_og_brobakken
Generalsekretær i Hiv Norge, Evy-Aina Røe og leder i LLH-Sør, Tommy Brobakken. Foto: Margarethe Standberg

Generalsekretær i HivNorge, Evy-Aina Røe, formidlet historien om hiv i Norge, etter at den første personen ble diagnostisert i 1983, og ga en innføring i hvordan situasjonen er i dag, både i Norge generelt og i Agder-området spesielt. Publikum fikk høre om hvilke utfordringer hivpositive møter i det norske samfunnet, blant annet innenfor arbeidslivet og knyttet til åpenhet om at man lever med hiv.

Tilbakemeldingene fra tilhørerne var svært positive. Seminaret fikk også en personlig vri da publikum fikk møte en hivinformant, en person som selv lever med hiv. Vedkommende formidlet hva det vil si å leve med hiv i Norge i dag, og delte sine egne erfaringer med tilhørerne.

Skeive Sørlandsdager avsluttes i morgen 10. juli, med en fargerik parade gjennom byens gater, avlutningsfest med konsert og show med Stavangergruppen Stay Ups.