youngcouple_bred

Unge svensker beskytter seg ikke

Manglende kunnskap om hiv og liten grad av beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer preger seksuallivet til ungdom i Sverige, viser en undersøkelse. Norsk ungdom er like ille.

sexspalten

Sverige har startet en stor informasjonsinnsats for å redusere antall tilfeller av hiv og andre kjønnssykdommer. Dette skjer samtidig som en ny undersøkelse (”Ungdomsbarometern 2009-2010”) viser at bruken av kondom er lav blant svenske ungdommer.

I den internettbaserte undersøkelsen oppga 56 % at de anser at kondom alltid skal benyttes ved sex med tilfeldig partner. Men dersom de ikke har kondom for hånden, oppgir hele 26% at de heller utsetter seg for risiko enn å avstå fra sex.

Syv av ti vurderer sannsynligheten for å bli smittet med klamydia som liten eller ikke tilstede, og hele 88% oppga at de vurderte risikoen for å bli smittet av hiv som liten eller ikke tilstede. Noe som kan forklare det høye tallet er at flere av respondentene har fast partner, og en av fire stoler på at partneren vil informere om det dersom vedkommende har en kjønnssykdom.

Norge på klamydiatoppen
Folkehelseinstituttet har foretatt tilsvarende undersøkelser i Norge i 1987, 1992, 1997 og 2002. Ut i fra resultatene fra disse undersøkelsene ser vi at også i Norge er kondombruken lav. I de fire undersøkelsene brukte henholdsvis 17%, 21%, 17% og 19% kondom ved siste samleie med en ikke samboende partner.

En undersøkelse som RFSU publiserte 11. mai 2010 viser at bare 16 prosent av respondentene sier at de bruker kondom som vanligste prevensjonsmetode. Dette til tross for at Norge ligger på topp i Norden når det gjelder kjønnssykdommer. Folkehelseinstituttet rapporterer blant annet om et stadig økende antall med tilfeller av klamydia, og infeksjoner er vanligst hos seksuelt aktive under 25 år. Dette viser at også mange unge i Norge velger å ikke beskytte seg mot hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer.