fn_kommisjon_hiv_og_lovgivning_bred

FNs kommisjon for hiv og jus er klar

FNs utviklingsprogram UNDP, i samarbeid med sekretariatet til Unaids, lanserte 24. juni at man vil opprette en kommisjon for hiv og lovgivning. Deltakerne til kommisjonen er nå annonsert.

fn_kommisjon_hiv_og_lovgivning

FNs kommisjon for hiv og lovgivning består både av personer med kunnskap om hiv og lovgivning og ledere som kan bidra med globalt lederskap. I relasjon til kommisjonen er det opprettet et rådgivningspanel som består av personer med ekspertise blant annet innenfor menneskerettigheter, lover, marginaliserte grupper og mennesker som lever med hiv.

Informasjon om kommisjonen og det arbeidet den skal utføre finner du på UNDP sine nettider. Her er det både informasjon om hvem som skal sitte i kommisjonen og i rådgivningspanelet, men også om hvilken tidsramme som dette arbeidet antas å følge.

På UNDP sine nettsider kan du også lese biografien til deltakerne av kommisjonen og biografien til rådgivningspanelet som skal samarbeide med kommisjonen.