ribbon_wide

Helbredelse må prioriteres

Medisinsk behandling for hivpositive er ikke godt nok, hevder den australske legen Sharon Lewin. Bivirkninger, hivrelaterte sykdommer og høye kostnader gjør det nødvendig å finne en kur som helbreder.

sharon_lewin
Sharon Lewin, Monash University, Melbourne

Hivpositive som får antiretroviral behandling får forlenget sine liv, men lever likevel i gjennomsnitt kortere liv enn hivnegative. Mange hevder hivpositives liv blir forkortet med ti år. Det er derfor nødvendig å finne en kur som gir helbredelse.

Dette var noe av innholdet i den australske legen Sharon Lewins foredrag under åpningsseremonien av AIDS2010 i Wien søndag kveld. Lewin er forsker ved Monash University i Melbourne og mente en rekke faktorer av HAART-behandlingen skapte bivirkninger som at hivpositive lettere pådro seg hjerte/kar-sykdommer og beinskjørhet. Disse og flere andre er sykdommer som både reduserer hivpositives livslengde og livskvalitet.

Lewin understreket også at de rene kostnadene ved å holde en stadig større gruppe hivpositive under behandling vil bli så astronomiske at dette i seg selv vil måtte resultere i en kur.

Antiretroviraler er ikke godt nok, men til forskjell fra mange andre forskere ga Lewin uttrykk for at en kur måtte bygges nettopp på antiretroviraler. Årsaken til at hivpostive ikke kan erklæres friske selv med så små virusmengder i blodet at de ikke kan oppdages, er nettopp at viruset ligger latent i den hivpostives kropp. Målsettingen må derfor være å få lokket frem det latente viruset. Til dette kan enkelte kjente antiretroviraler være nyttige, hevdet Lewin.

Hun hevdet dessuten at forskerne allerede var i gang med dette arbeidet og at de hadde identifisert enkelte medikamenter som hadde lovende egenskaper i denne forbindelse.

Her finner du en oversikt over flere nyheter fra AIDS2010 i Wien.