arbeidsliv_bred

Hivpositive ekskluderes

Hivpositive møter diskriminering og negative holdninger i samfunnet. Det gjør hiv til en tung diagnose å leve med. 18. juni arrangeres et seminar som tar for seg hiv og sosiale ekskluderingsprosesser.

Medisinsk utvikling har medført at hiv i store deler av verden ikke lenger regnes for å være en dødelig diagnose, men med riktige medisiner er dette en diagnose mange nå kan leve med. Dessverre har ikke kunnskapsnivået i befolkningen om hiv og holdninger til hivpositive fulgt denne utviklingen, og mange hivpositive opplever diskriminering i dagens samfunn, både i arbeidslivet, sosialt og innenfor helsesektoren.

strand2

En del av diskrimineringen er til og med lovbestemt. For eksempel så praktiserer 51 land en eller annen form for innreiserestriksjoner og restriksjoner på opphold for hivpositive, 23 land deporterer hivpositive straks deres status er kjent, og fem land avslår visumsøknader for denne gruppen. På denne måten ekskluderes hivpositive både fra å kunne feriere i disse landene, men også fra arrangementer som finner sted der. Blant annet har aidskonferanser ikke kunnet bli holdt i USA, fordi hivpositive ikke har hatt tillatelse til å reise inn i landet, og dermed ikke har kunnet delta.

Imidlertid ser vi nå en utvikling hvor flere land endrer på innreiserestriksjonene de tidligere har praktisert ovenfor hivpositive. Kina, Sør-Korea og USA har i inneværende år åpnet sine grenser, slik at også hivpositive kan reise inn i landene. Dette er en positiv utvikling, men også innenfor mange andre områder ekskluderes hivpositive fra full deltakelse i samfunnet.

Fredag 18. juni arrangeres det hos Helsedirektoratet et seminar som handler om hiv og sosiale ekskluderingsprosesser. Arrangørene er Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie (UiO) i samarbeid med Seminaret i vitenskapsteori (UiO), Helsedirektoratet og Norad.

Mange spennende foredragsholdere er invitert til å bidra. Blant foredragsholderne er ledende internasjonale fagpersoner, som Susan Kippax (University of New South Wales, Australia), Peter Aggleton (University of Sussex, UK), Vincent Colapietro (Penn State University, USA) og Pedzy Motlhabane (Matshelo Community Development Association, Botswana).