kielferga

Verdens aidsdag på M/S Color Fantasy

På Verdens aidsdag onsdag 1. desember har vi gleden av å invitere deg om bord på M/S Color Fantasy til lansering av boken ”Kjærlighet, Kunnskap og Kondom” – om den hivpolitiske kampen i Norge.

Boken er skrevet av Olav André Manum og utgis av Pax forlag. Samtidig lanserer HivNorge en helt ny kampanje med profilerte personer som viser sin støtte til saken.

Her kan du bestille boken "Kjærlighet, Kunnskap og Kondom - om den hivpolitiske kampen i Norge."

”Seksuell umoral, tvang kontra samarbeid, internering framfor inkludering.” Dette er stikkord fra vår nære historie.

Nesten hver eneste dag får en ny person vite at han eller hun er hivpositiv. Det er dobbelt så mange som i epidemiens første tiår. Nesten tretti år etter at de første ble diagnostisert med hiv her i landet ser vi at utfordringene er større enn noensinne.

Tiden er kommet for å stake ut en ny kurs og gi saken den oppmerksomheten den trenger. Tallene på nysmittede må ned.

Du vil også møte forfatteren og sentrale personer fra åttitallet som har bidratt til boka, så vel som personer som vil bidra i tida framover. Vel møtt.

Tid: Onsdag 1. desember kl 11.00-12.45
Sted: M/S Color Fantasy, Hjortneskaien. Oppmøte fra kl 10.30.
Gratis adgang. Lett servering.

Påmeldingsfristen var 28. november.

HivNorge er også sammen et titalls andre organisasjoner med i et felles arrangement på Jernbanetorget fra kl 10.00 til kl 17.30. Du kan lese mer om dette samt arrangementer andre steder i landet på Verdens aidsdags egen hjemmesider.

 

invitasjon_vad2010