slottet_bred

Hvem bør få Plussprisen?

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. I fjor gikk prisen til Andres Lekanger.

andreslekanger
Andres Lekanger fikk Plussprisen i fjor.

Prisen skal gå til en som setter hiv på dagsordenen og som bidrar til å gi hiv et ansikt. Personen skal også ha bidratt til å redusere myter og stigma rundt hiv og må ha bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig. I fjor ble prisen gitt til Andres Lekanger.  Andre tidligere vinnere er blant andre Kronprinsesse Mette-Marit (2008) og Elton John (1998).

Styremedlemmer og ansatte i organisasjonen kan ikke motta prisen før perioden/arbeidsforholdet er opphørt. Prisen er nasjonal. Enkeltpersoner skal prioriteres, og ingen kan motta prisen mer enn én gang. Alle har rett til å fremme forslag.

Frist for å fremme forslag er 8. november. Forslag kan sendes i vanlig post til HivNorge, Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo, eller via e-post.

Se tidligere vinnere.