sproyte_i_arm

Skuffende resultat for hivvaksine

Det norske medisinfirmaet Bionor Pharma har testet ut en vaksine som skulle gi hivpositive medisinfrie perioder. Etter lovende resultater fra første utprøving viser nyere tester nedslående resultater.

erik_lund_bionorpharma
Henrik Lund, adm.dir. i Bionor Pharma. Foto: Finansavisen

I februar 2010 kunne Bionor Pharma presentere lovende resultater etter at vaksineen Vacc-4x var blitt testet ut på hivpositive pasienter ved Ullevål Universitetssykehus i Oslo. Vaksinen skulle hjelpe kroppen til å produsere de cellene som angriper viruset, og på denne måten gi hivpositive muligheten for medisinfrie perioder.

Dette ville gi mennesker som lever med hiv bedre immunforsvar, bedre helse og kanskje større uavhengighet av medisiner. På sikt var håpet å få til en kombinasjon som kunne ha en forebyggende effekt, slik at forekomsten av hiv kunne bli redusert gjennom vaksinering av store befolkningsgrupper.

Problemet med Ullevål-studien var imidlertid at den manglet en placebogruppe. Bionor Pharma presenterte i dag resultatene etter at vaksinen nå også har blitt testet på en placebogruppe. Studiet møtte ikke sine to primære målsetninger. Vacc-4x viste ingen klinisk effekt med tanke på antallet pasienter som måtte gå tilbake til ARV (antiretrovirale medisiner). Det var heller ingen statistisk signifikant forskjell mellom placebogruppen og de som hadde tatt Vacc-4x.

— Resultatet av disse testene er en skuffelse, sier Henrik Lund, administrerende direktør i Binor Pharma i en pressemelding. — Den placebokontrollerte blindtesten har nå vist at Vacc-4x ikke virker. Derfor vil produktet ikke bli utviklet videre.

Bionor Pharma avventer flere analyser før de avgjør hvilke konsekvenser disse resultatene vil få for andre liknende oppbygde vaksiner de arbeider med. Medisinfirmaet ser imidlertid ikke at det vil medføre noen konsekvenser for videre utvikling av Vacc-C5, en potensiell hivvaksine som har en annen teknologisk oppbygging.