treismann_bred

Anerkjente hivspesialister til Norge

Internasjonale hivspesialister kommer til HivNorges foredragsserie Femten pluss i oktober. Temaene på dagsordenen er psykisk helse og langtidsvirkninger av å ha levd lenge med hiv.

Treisman
Dr. Glenn J. Treisman

Fra USA kommer dr. Glenn Jordan Treisman, også kalt aidspsykiatriens far. - Det startet med at jeg ble interessert i hvorfor så mange pasienter fortsatt testet positivt når risikoen for hiv ble kjent på slutten av 80-tallet, forteller dr. Treisman. - Jeg begynte å jobbe på en hivklinikk, og så at mange av pasientene hadde uoppdagede psykiske lidelser. Mange hadde også behov for hjelp til å håndtere det intense stigmaet knyttet til hiv.

Siden hivepidemiens begynnelse har Dr. Treisman arbeidet med hiv og psykiatri, og har satt fokus på psykisk helse som en drivfaktor i hivepidemien, så vel som en barriere for effektiv behandling. Treisman understreker at vi har kommet langt når det gjelder behandling av hiv, og anerkjennelsen av at psykisk helse både kan øke risikoen for å bli smittet og at det å ha blitt smittet kan medføre psykiske diagnoser. – Ubehandlede psykiske diagnoser kan resultere i en risiko for mislykket behandling av hiv.

- Jeg har jobbet for å øke anerkjennelsen og behandlingen av psykiske diagnoser hos hivpositive pasienter, og har vist at vi kan endre pasientenes kurs i livet hvis vi gir adekvat behandling for alle diagnoser, konstaterer Treisman.

Påmelding til Femten pluss innen 14. oktober til femtenpluss@hivnorge.no

Dr. Treisman kommer til Norge og HivNorges foredragsserie Femten pluss, den 15. oktober, for å snakke om hiv og psykisk helse. Til daglig er dr. Treisman leder for AIDS Psychiatry Program og professor i psykiatri og Behavioral Sciences og Internal Medicine ved The Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, Maryland. Han er best kjent for sitt banebrytende arbeid innen hiv, og er også forfatter av ”The Psychiatry of AIDS” og en rekke artikler om hiv og psykisk helse.

Kroon3bw
Dr. Frank P. Kroon

Sammen med Treisman kommer også dr. Frank P. Kroon fra Leiden University Medical Center i Nederland. Dr. Kroon er en av de fremste spesialistene på hiv og alderdom. – Ved introduksjonen av antiiretrovirale medisiner ble dødelighet og sykelighet relatert til hiv drastisk redusert og hivpositives levealder har økt, sier dr. Kroon.

– Det har blitt anslått at rundt 2015 vil mer enn 40% av hivpositive pasienter være eldre enn 50 år, fortsetter han. – Hivpositive pasienter vil følgelig måtte forholde seg til aldersrelaterte sykdommer.

Ifølge dr. Kroon ser det ut til at hiv kan akselerere noen av aldringsprosessene. Eventuelle skadelige effekter av langtidsmedisinering er lite kjent. – Hvilke konsekvenser vil dette ha for livskvaliteten til eldre hivpositive og for behandlingen av hivpositive, spør dr. Kroon. – Det er fortsatt mye vi ikke vet om hiv og aldring, konkluderer han.

Hvordan påvirker hivviruset kroppen når man lever lenge med hiv? Hvilke endringer kan skyldes hivviruset og hvilke skyldes at man faktisk blir eldre? Dr. Frank P. Kroon vil svare på disse spørsmålene og snakke om effekten av å leve lenge med hivviruset.

Foredragsserien Femten pluss retter seg mot hivpositive som har levd lenge med hiv. Det foregår på engelsk og holdes på Hotel Royal Christiania i Oslo lørdag 15. oktober kl 11.00.

Påmelding innen 10. oktober til femtenpluss@hivnorge.no