skjema_bred

Helseopplysninger ved ny forsikring

Hivpositive kan få avslag på søknad om forsikringer grunnet at diagnosen kan øke risikoen for fremtidig sykdom. For å vurdere dette må forsikringsselskapene innhente helseopplysninger. Hva innebærer det?

Hvordan går forsikringsselskapene frem når de skal innhente helseopplysninger? Hva er ROFF-registeret? Hvilke opplysninger er registrert i registeret? Hva samtykker man i ved å undertegne egenerklæringen om helse?

Les jurist Lars Helge Storbergets svar på disse spørsmålene i jusspalten til HivNorges fagblad Positiv. Her finner du også svar på andre juridiske spørsmål som er relevante for hivpositive.