money_bred

Hva kan du trekke fra på skatten?

Det er snart frist for å levere selvangivelsen og utgifter på grunn av hiv kan trekkes fra. Skatteloven gir adgang til det for personer som har en varig sykdom og hiv faller inn under denne kategorien.

Forutsetningen er at du kan dokumentere eller sannsynliggjøre utgifter som overstiger 9.180 kroner i inntektsåret 2010. Her kan du lese nærmere om hva du kan trekke fra, om kravet til dokumentasjon og om hvordan du kan gå frem.

Fradragsordningen for store sykdomsutgifter vil gjelde til og med skatteåret 2011. Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2012 at ordningen oppheves og at særfradraget fases ut over en periode på tre år fra og med 2012.

Her kan du lese mer om utfasingen av ordningen om særfradrag for store sykdomsutgifter.

HivNorge har laget et støtteskriv som nevner de vanligste merutgiftene som hivpositive har. Dette støtteskrivet kan legges ved selvangivelsen i tillegg til annen dokumentasjon.