tannlege_2_bred

Hvem, hva, hvor hos tannlegen

God tannhelse er viktig, særlig for hivpositive. Problemer med tenner eller munnhule kan være signaler på svekket immunsystem. Tannlegebehandling og refusjon av utgifter opptar derfor mange hivpositive.

tannlege

Som hivpositiv har du rett til godtgjørelse etter Statens satser for det som kalles «infeksjonsforebyggende behandling». Det er tannlegen som skal vurdere om behandlingen du mottar er infeksjonsforebyggende og om du har krav på å få dekket utgiftene. Be derfor tannlegen vurdere dette.

HELFO refunderer
Det er HELFO som utbetaler eventuell stønad. I følge HELFO har de fleste tannlegene avtale om direkte oppgjør med HELFO, og oppgjøret skjer da direkte mellom tannlegen og HELFO, slik at pasienten ikke trenger å legge ut den delen av behandlingen som folketrygden ved HELFO refunderer.

Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør, må du først betale hele behandlingen til tannlegen. Tannlegen fyller så ut et skjema for deg dersom hun/han vurderer det slik at du har rett til stønad. Skjemaet må du signere og sende til HELFO i etterkant av behandlingen.

Vær imidlertid oppmerksom på at du kun får dekket etter Statens takster og de fleste tannleger tar mer betalt enn dette, noe som innebærer at du må dekke det overskytende selv.

Ukjente regler
Imidlertid opplever flere hivpositive at enkelte tannleger ikke er kjent med reglene for refusjon av tannbehandlingsutgifter for hivpositive.

I veilederen "Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling" hos Helse- og omsorgsdepartementet står det at det ”Etter folketrygdloven § 5–6 ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege” ved blant annet infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander. Denne bestemmelsen gir stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko. Hiv/aids er blant årsakene som åpner for denne rettigheten.

Dersom du opplever at tannlegen din ikke er kjent med reglene så snakk med vedommende om dette. Mer informasjon finner tannlegen ved å kontakte HELFO og ved å se i veilederen.

Avvisning hos tannlegen
Noen hivpositive opplever dessverre diskriminering eller avvisning hos tannlegen. Her kan du lese artikkelen ”Paria hos tannlegen”.

Om tannleger som ikke ønsker å behandle hivpositive pasienter, sier den norske Tannlegeforeningen: De bør rett og slett finne seg en annen jobb! Les mer om hva Den norske Tannlegeforening sier om tannlegehandling av hivpositive og hvorfor man ofte får time på slutten av dagen og av og til en ekstra linje på regningen.

Her kan du lese mer om viktigheten av god tannhelse for mennesker som lever med hiv.

Her finner du flere artikler fra hivnorge.no om tannlege og tannbehandling for hivpositive.