influensa_bred

Årets influensavaksine er kommet

Folkehelsa melder nå at årets influensavaksine er distribuert til helsetjenesten i hele landet. Tilhører du en av risikogruppene og ønsker årets influensavaksine, ta kontakt med fastlegen din.

influensa

Nær én million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner til influensasykdom. Av de som får komplikasjoner vil noen trenge behandling i sykehus. Noen opplever å få varig svekket helse som følge av sykdommen. Folkehelsa skriver på sin hjemmeside at det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av september-november, og full beskyttelse oppnås etter én til to uker. Den positive helseeffekten ved å la seg vaksinere mot influensa gjelder særlig for personer som har fylt 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke og personer med kjente medisinske risikosykdommer, uansett alder.

Influensa kan blant annet føre til dårlig allmenntilstand, lungebetennelse samt økt risiko for hjerte- og karsykdom som vil kreve sykehusinnleggelse. Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere om man er vaksinert.

Se Folkehelsas artikkel.
Les også Health benefits from influenza vaccination.

Folkehelsa anbefaler personer med nedsatt immunforsvar å ta vaksinen. I noen kommuner har man egne vaksinasjonstilbud, men ellers kan vaksinen tas hos fastlegen. Vaksinen kan også tas på infeksjonsmedisinske avdelinger på enkelte sykehus rundt om i landet.

Her er lenke til spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon.

Du kan laste ned Folkehelsas publikumsbrosjyre her.