kvinnebokill_bred

Bok om kvinner og hiv

HivNorge lanserer boka Elsk meg som jeg er på Verdens aidsdag 1. desember. Dagbladjournalist Trude Ringheim har intervjuet seks hivpositive kvinner samt et heteroseksuelt par, hvor kvinnen lever med hiv.

Trude-Ringheim2-foto-nina-ruud
Journalist Trude Ringheim. [Foto: Nina ruud]

”Elsk meg som jeg er” er en bok om kvinner med hiv i Norge. Journalist og forfatter Trude Ringheim har intervjuet sju hivpositive kvinner. I ett av intervjuene møter vi også kjæresten. Paradoksalt er det i dag mer skam og stigma knyttet til å få hiv enn i epidemiens tidlige år. Hivpositive kvinner sliter mye med skamfølelse, og stillheten er overdøvende og provoserende.

Virkeligheten for mange kvinner, som bekreftes gjennom intervjuene i denne boken, er ofte ensomhet og vanskeligheter med å finne strategier for å lære å leve med diagnosen. Men deres historier gir råd om og inspirasjon til å håndtere hverdagen. På denne måten har boken også blitt en kilde til kunnskap om det å leve med hiv og som utfordrer forutinntatte holdninger om hvem den typiske hivpositive er. Videre håper vi boka vil skape gjenkjennelse hos andre hivpositive kvinner, slik at de kan se at det også finnes andre med andre erfaringer eller samme erfaringer. At livet faktisk går videre og at det vil by på gode ting i fortsettelsen også.

kvinnebok

Boken er rikelig illustrert med fotografier av fotograf Annelise Jackbo. Boken er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Bristol-Myers Squibb.

Her kan du bestille "Elsk meg som jeg er".

Vi skal også dele ut Plussprisen 2011. Prisen skal gå til en som setter hiv på dagsordenen og som bidrar til å gi hiv et ansikt. Personen skal også ha bidratt til å redusere myter og stigma rundt hiv og må ha bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig.

Kunstneriske innslag ved Hannah Wozene Kvam og Kouame Sereba (Queendom).

Tid: 1. desember 2011 kl 09.00-13.00 (kaffe/te fra kl 08.30)
Sted: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

For fullstendig program og påmelding.