mannisofaen_bred

Mannen min drikker for mye

Hannes samboer bruker alkohol og rus for blant annet å håndtere at han lever med hiv. Forbruket er ute av kontroll, det går utover hans helse og forholdet til samboerparet henger i en tynn tråd.

ragnar_kvaerness
 

Psykolog Ragnar Kværness er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet med rusproblematikk. Her kan du lese hans råd til Hanne.

I tillegg til å være spesialist i klinisk psykologi og jobbet med rusproblematikk, har Kværness også jobbet hos Alternativ til vold, hvor han ledet Mannstilbudet i Oslo, og i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Nå driver han egen praksis i Oslo, og har fast spalte i HivNorges fagblad POSITIV.

Her kan du lese flere spørsmål og problemstillinger om temaer som kan være vanskelig å takle i hverdagen, hvor psykolog Ragnar Kværness har gitt råd.