froland_bred

Plussprisen til Stig Frøland

Årets Plusspris er tildelt professor Stig Frøland. Frøland er en av de mest kjente veteranene på fagområdet hiv og aids. Han var også den som diagnostiserte den første aidspasienten her i landet.

Stig-Froland
Professor Stig Frøland.

Plussprisen går hvert år til en person som enten setter hiv på dagsordenen, bidrar til å gi hiv et ansikt, er med på å redusere myter og stigma – eller bidrar med en langvarig innsats for hivpositive og hivpositives rettigheter.

Om årets Plusspris-mottager sier juryen at kriteriene er mer enn oppfylt. Frøland har bidratt og bidrar fortsatt med sin kunnskap og engasjement. Dessuten har han vært engasjert lenger enn de fleste, ja kanskje alle på dette feltet her i landet! 

Frøland har vært rådgiver for myndighetenes strategi for hiv- og aidsarbeidet, han har formidlet kunnskap om temaet og som debattant forsvart hivpositives pasientrettigheter. Gjennom formidling av fakta har han bidratt til å dempe frykt, angst og fordommer, heter det i begrunnelsen.

Juryen understreker at han gjennom sitt virke har hatt en særs viktig betydning for hivpositives pasientvelferd – både som gruppe og på individnivå. Han engasjerte seg tidlig i arbeidet sammen med interesseorganisasjoner og institusjoner som arbeider på feltet for å bedre dette.

Sammen med advokat Tor Erling Staff og daværende direktør i Datatilsynet, Helge Seip, tok han initiativet til å opprette Henki Hauge Karlsen-fondet. Dette fondet er i dag en del av HivFondet, som gir støtte til vanskeligstilte hivpositive.

Hans engasjement i hiv- og aidssaken stopper ikke ved det kliniske. Han ble tidlig benyttet av pressen som fagekspert da mediene tidlig ble fulle av stoff om den nye sykdommen, og han har også vært benyttet som sakkyndig i retten i en rekke saker.

Hans doktoravhandling handlet om en metode for å telle t-celler i blodet hos mennesker. Det var derfor naturlig for han å følge nøye med da det ble rapportert om denne ukjente immunsvikten i utenlandske tidsskrifter på begynnelsen av 80-tallet.

Han har vært med på å bygge opp og lede Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet, og vært en ledende fagmann innenfor feltet siden infeksjonen ble oppdaget.