jumpingwomen

Ung og hivpositiv

Åtte unge hivpositive har valgt å dele sine erfaringer om hvordan de opplever å leve med hiv i boken ”Unge med hiv”. — Jeg vil gjerne være med på å hjelpe folk til å forstå, sier Sofie.

ungemedhiv

 

De åtte ungdommene har ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike måter å håndtere det å leve med hiv, og belyser på denne måten noe av mangfoldet blant mennesker som lever med hiv. Noen av ungdommene opplever at det legger begrensninger i hvordan de kan leve livet sitt. Sofus derimot sier at — Jeg er glad for det livet jeg har. I fremtiden vil jeg ha et godt liv, til jeg blir eldgammel. Hiv skal ikke forhindre meg i å gjøre det jeg gjerne vil!

I tillegg til historiene inneholder boken også profesjonelles erfaringer i arbeidet med unge hivpositive. Hensikten med boken er at de unges erfaringer kan være til nytte for unge mennesker generelt, andre unge med hiv, og at pårørende, venner og behandlere kan få innsikt i hvordan det kan oppleves å leve med hiv som ung.

Ideen til boken kom etter møter og turer med ungdommene i Ungegruppen, et tilbud til hivpositive mellom 15 og 25 år i Danmark. Gruppen, som ble dannet i 2000, er et samarbeid mellom HIV-Danmark og Skejby Sygehus, ved hivrådgiver Tinne Laursen og sykepleier Lotte Ø. Rodkjær. Den er blant annet en arena for å uveksle erfaringer, være sammen med andre i samme situasjon, få ny og oppdatert kunnskap og få hjelp til å ta nye skritt på veien til å bli voksen med hiv.

 

Her kan du lese mer om boken ”Unge med hiv” og Ungegruppen.