urtehagen_bred

Luker i urtehagen

Turid Backer i Bransjerådet for naturmidler understreker at hivpositive på ARV-behandling skal være forsiktige med urtemedisin. Kosttilskudd som mineraler og vitaminer skal ikke være farlig, mener hun.

kosttilskudd

Bransjerådet er et servicekontor for helsekostbransjen i Norge og tar ifølge sin egen hjemmeside sikte på å skape en sunn bransje hvor folk kan ha tillitt til bransjens produkter og virksomhet. Bakke viser til at myndighetene ikke har lov til å drive med forhåndsgodkjenning av næringsmidler, inklusive kosttilskudd. EU/EØS-avtalene setter klare begrensinger på dette. Bransjen har derfor opprettet sine egen kontrollordninger NONA og Produktkontrollen.

– Alle som skal omsette produkter gjennom helsekostfaghandelen er forpliktet til å la sine produkter kontrollere her, forklarer Backer. Hensikten er å luke ut helseskadelige produkter fra useriøse aktører, for eksempel produkter som inneholder legemidler som ikke er oppgitt på varedeklarasjonen.

Les farmasøyt Merete Klausens anbefalinger.

Hun understreker imidlertid at heller ikke Bransjerådet har mulighet til å kreve kontroll av produktene til aktører som ikke er medlemmer og som markedsfører varene sine over Internett eller fra utlandet. Derfor er det viktig å gjøre informasjon lett tilgjengelig for mennesker som bruker kosttilskudd og urtemedisin i forbindelse med kroniske sykdommer.

Backer mener hivpositive på behandling bør være ytterst forsiktige med ulike typer urter. Er man i tvil bør man kontakte legen sin og drøfte med ham eller henne hva som er tilrådelig og sundt og hva som bør unngås. Dersom heller ikke legen er godt nok informert opplyser Backer at Bransjerådet har utarbeidet et eget bivirknings og interaksjonsregister. Her kan brukerne finne informasjon om ulike urters mulige bivirkninger og hvordan de interagerer med ulike former for medisiner. Registeret er under kontinuerlig utvikling og gir råd også om hva hivpositive og andre kronikere bør unngå, enten de er under medisinsk behandling eller ikke.

Registeret er å finne på Norsk opplysningskontor for helsekost, gå inn på Bivirknings- og interaksjonsdatabasen.

Les også: Kontroll av kosttilskudd

Helsekostveileder Bente Værnes i Life-kjeden innrømmer at kunnskapsnivået i forhold til kosttilskudd og medisinerte hivpositive ikke alltid er det beste blant kjedens butikkansatte. Av den grunn anbefaler Life alltid sine kunder om å kontakte lege dersom de lider av en kronisk sykdom og bruker medisiner.

- Vi råder alltid kunder som går på medisiner å kontakte sin lege før de begynner å ta kosttilskudd, sier hun, eller som et absolutt minimum at de informerer legen sin om at de bruker slike tilskudd. Men en forutsetning for dette er at kunden forteller personalet om sin tilstand og medisinbruk.

Les HivNorges kommentar: Merking og kunnskap.

Hun føler seg trygg på at produktene de selger holder det de lover og ikke inneholder medisiner utover det som står på varedeklarasjonen. – Alle våre produkter er godkjent av NONA, sier hun og legger til at bransjerådet bruker et akkreditert og uhildet laboratorium for sine analyser, noe Turid Backer også bekrefter.

- Oppdager vi produkter som avviker fra varedeklarasjonen eller inneholder medikamenter blir disse stoppet, eller trukket tilbake, hevder Værnes.

Les også: Hvilke preparater bør unngås