April 2012

benthøie_bred

Høie slår alarm på Stortinget

27.04.2012

Høyres helsepolitiske talsperson Bente Høie spurte helseministeren hva hun har tenkt å gjøre med det økende antall nye hivpositive menn som har sex med menn i en interpellasjon i Stortinget i går.

Les mer
ullevaal_sykehus_bred

Brukerråd for hivpositive ved OUS

18.04.2012

Brukerrådet for hivpositive pasienter ved infeksjonsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus vil ha sitt første møte før sommeren. Dette opplyser overlegen ved poliklinikken Arild Mæland til Positiv.

Les mer
roee_evy-aina-25_bred

- Bra initiativ, men ..

18.04.2012

HivNorge stilte seg i utgangspunktet positivt til etableringen av et pasientråd ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. – Det meddelte vi på det eneste møtet vi som organisasjon var invitert til å delta på i fjor vår, sier generalsekretær Evy-Aina Røe i HivNorge.

Les mer
kim_fangen_bred

Aksept og mestring i praksis

17.04.2012

Ingen skal snakke på vegne av oss, slår hivaktivist Kim Fangen fast. Sammen med en gruppe hivpositive, tok han initiativ til å opprette et pasientråd for
hivpositive i februar 2011.

Les mer

Brukermedvirkning i styringsdokumenter

16.04.2012

I Soria-Moria erklæringen la den rødgrønne regjeringen opp til at Stortinget skal få en nasjonal Helseplan til behandling hvert fjerde år. I planen for 2007 – 2010 figurerer begrepet ”brukermedvirkning” som et sentralt og viktig grep for å gjøre helsetilbudet best mulig for alle over hele landet.

Les mer
treleger_bred

Brukermedvirkning gir trygghet

16.04.2012

Økt innflytelse og medvirkning av brukerne innenfor helsevesenet vil gi en bedre kvalitet på tjenestene både i forhold til at de blir mer effektive, billigere og mer i tråd med brukernes behov. Men hva skal til for å gjennomføre dette?

Les mer