money_bred

Hva kan du trekke fra på skatten?

Det er snart frist for å levere selvangivelsen og utgifter på grunn av hiv kan trekkes fra. Skatteloven gir adgang til det for personer som har en varig sykdom og hiv faller inn under denne kategorien.

Forutsetningen er at du kan dokumentere eller sannsynliggjøre utgifter som utgjør minst 9.180 kroner i inntektsåret 2011. Her kan du lese nærmere om hva du kan trekke fra, om kravet til dokumentasjon og om hvordan du kan gå frem.

Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter fases ut fra og med inntektsåret 2012. For å få særfradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2012, 2013 og 2014, må man ha blitt gitt særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011. For andre stenges ordningen. Sagt med andre ord må de som ønsker særfradrag inntektsårene 2012-2014, benytte seg av særfradragsordningen inntektsåret 2011. Særfradragsordningen oppheves fra og med inntektsåret 2015.

HivNorge har laget et støtteskriv som nevner de vanligste merutgiftene som hivpositive har. Dette støtteskrivet kan legges ved selvangivelsen, i tillegg til dokumentasjon over utgiftene og legeerklæring om hivdiagnosen dersom det er første gang ordningen brukes.