hivandyourbody_bred

Hiv og kroppen

Har du lyst til å vite mer om hivvirusets mulige virkninger på kroppen din? Har du behov for å utveksle erfaringer og tanker med andre hivpositive? Da kan seminaret Hiv og kroppen være noe for deg.

banner_hivandyourbody

I samarbeid med HivNorden inviterer HivNorge hivpositive til seminar, ledet av frivillige fra HivNorge.

Kurset tar sikte på å gi mennesker som lever med hivinfeksjon en kort innføring i hvordan hiv og hivmedisiner kan påvirke kroppens ulike organer og funksjoner og hva man eventuelt kan gjøre for å redusere skadevirkninger på lang sikt. For mange kan det å komme sammen og dele erfaringer også være av stor verdi.

Kurset tar for seg sju ulike temaer; hjerte, nyre, lever, skjelett, kroppsform, hjerne og sex. Kurset ledes av frivillige fra HivNorge som har vært på intensivkurs i Stockholm sammen med representanter fra de andre nordiske landene.

Vi kommer til Bergen 22. september. For å delta på dette må du melde deg på, enten til post@hivnorge.no eller via websidene. Du kan også ringe oss på 21 31 45 80.

Utover høsten holder vi også kurs i Oslo i samarbeid med Aksept i deres lokaler på følgende datoer: 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. desember. Kl 18.00 alle dager. Ingen påmelding nødvendig.

Her kan du melde deg på kurset hiv og kroppen.