ullevaal_sykehus_bred

Åpent møte på Ullevål

Infeksjonspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, inviterer til åpent møte fredag 14. desember kl. 13-15. Pasienter, pasientorganisasjoner, pårørende og andre interesserte er velkomne.

dagkvale
Overlege Dag Kvale, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Overlege Dag Kvale vil presentere forskningsprosjekter, overlege Bente Bergersen vil ta for seg rutiner og brukermedvirkning, mens Kim Fangen vil orientere om Grunnkurs for hivpositive.

Spørsmål og forslag til forbedringer kan leveres (anonymt dersom man ønsker det) via brev merket ”Åpent møte” til ekspedisjonen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål.

Det vil bli servert gløgg og pepperkaker.

Møtet vil finne sted i Lille auditoriet, 1.etg. kirurgisk klinikk, bygg 5, Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Kirkeveien 166.