kondomihanda

Har vi en hivkrise i Oslo?

I fjor ble nesten 100 menn som har sex med menn diagnostisert med hiv, snart tretti år etter det første tilfellet. Spørsmålet om vi har en epidemi i denne gruppa debatteres på Litteraturhuset søndag.

Folkehelseinstituttets rapport om nye hivdiagnoser for 2011 viser igjen en skremmende økning av nysmittede menn som har sex med menn (msm). I alt ble det rapportert inn 97 nye tilfeller i fjor. Dette er en tredobling siden 2002.
Oslo er fortsatt stedet med flest nye tilfeller og flest antall hivpositive. Bekymringene er mange, åtte av de nysmittede mennene er under 25 år, 27 msm som har innvandringsbakgrunn fikk påvist nysmitte i 2011. 17 av dem ble smittet etter innreise. I tillegg til dette viser Folkehelsa til en internettundersøkelse blant msm, og resultatene fra denne viser at det praktiseres alt for mye usikker sex i msm-miljøet 

homosex_bred

Denne debatten vil se på «veien videre» og hvordan vi i dag jobber for å redusere spredning av hivviruset og hvordan man kan redusere stigmatiseringen hivpositive ofte opplever.

Debatten er en del av Skeive dager som innledes med Pride House på Litteraturhuset St. Hansaften. Skeive dager fortsetter uken etterpå med Pride Park i Spikersuppa hvor HivNorge vil ha egen stand.

Når: Søndag 24. juni kl 18.30-20.00
Hvor:Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

Hele Pride House-programmet.

Det første aidsdiagnosen i Norge.