Hva gjør du dersom en pasient ber om en hivtest?

Å få fastleger til å svare på spørsmålet ”Hva gjør du dersom en pasient ber deg om en hivtest?” er ingen enkel sak. De fleste sitter opptatt med pasienter og bruker sykepleierne som tar telefonen som buffer.

Flere av sykepleierne tilbød seg å formidle beskjed til legene slik at de kunne ringe oss tilbake. Noen få gjorde det og svarte villig på spørsmålet vårt.

Hilde Wara
Kirkenes Legesenter:
Jeg tar testen på oppfordring, ja. Jeg forsøker også å åpne for en samtale for hvorfor pasienten vil ta en slik test og gi råd ut fra det som blir sagt. Jeg opplever også at pasienter overhodet ikke vi si noe om årsaken. I så fall tar jeg testen og gir den nødvendige informasjon om at resultatet må bekreftes av en ny test og hva det innebærer å få en positiv diagnose.

Ivar Medias
Sørumsand Legesenter:
Jeg ville forhørt meg om årsaken til at pasienten ber om en hivtest, om grunnen til at han eller hun følte frykt. Men uansett svar ville jeg ha tatt en blodprøve og sendt inn til analyse. I tillegg ville jeg sagt noe om smittemulighet og hva et eventuelt positivt testresultat innebærer av behandlingsmuligheter og plikter.

Alexander Nystedt
Havblik Allmenlegesenter:
Jeg ville selvfølgelig tatt testen og sendt prøven inn til analyse. Jeg har ennå ikke hatt noen blant mine pasienter som har testet positivt, men om så var ville jeg ha tatt kontakt med en spesialist og sørget for at vi sammen kunne veilede pasienten. Jeg ville synes det var viktig å sette av en del tid blant annet til å avdramatisere situasjonen og legge vekt på det som finnes av gode behandlingstilbud.

Anne Kvalheim
Haugesund Medisinske Senter:
Jeg ville forsøkt å kartlegge hva pasienten har utsatt seg for og ikke minst, når det skjedde. Jeg spør om tidspunkt og jeg spør om andre symptomer. Tidspunkt er viktig fordi det er avgjørende for om testen slår ut. Jeg forsøker også å gi råd om hvordan de skal forholde seg til en eventuell fast partner inntil testresultatet blir kjent og komme med best mulig rådgivning i forkant. Jeg ville aldri bare latt noen gå på laboratoriet og tatt en test, men brukt litt tid på å forklare og forberede pasienten på hva et positivt resultat betyr.