annemaagaard_bred

Langtidsvirkninger av hivmedisiner

Lørdag 24. mars inviteres hivpositive til møte om langtidsvirkninger ved bruk av medisiner. Overlege Anne Maagaard fra Oslo universitetssykehus vil gi informasjon, samt svare på spørsmål.

annemaagaard
Overlege Anne Maagaard

HivNorge får ofte henvendelser fra hivpositive som har levd en stund med diagnosen og som ønsker mer informasjon om langtidsvirkninger ved bruk av hivmedisiner. Vi har derfor invitert overlege Anne Maagaard til å informere om dette og til å svare på spørsmål fra publikum. Maagaard er overlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og har lang erfaring og bred kompetanse fra fagfeltet.

Møtet er åpent for alle hivpositive, og vil finne sted i Christian Krohgs gate 34, i 5. etasje, lørdag 24. mars fra kl. 12. Ring på dørklokken som er merket med Møterommet 5. etg.