Okt 2012

syse_bred

Realisme mot idealisme

25.10.2012

Nærmere tretti personer møtte opp for å lytte til professor Aslak Syses presentasjon av Syseutvalgets utredning om hivsmitte og straff og det Syse selv kaller en ned- og delvis avkriminalisering av hivsmitte.

Les mer
stoere_syse_bred

En begrenset avkriminalisering

19.10.2012

Det såkalte Syseutvalget leverte i dag sin utredning Om kjærlighet og kjøletårn, strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer til helseminister Jonas Gahr Støre.

Les mer
doctor_bred

Ikke der skoen trykker?

18.10.2012

En hivvaksine reiser en rekke etiske og politiske spørsmål. Noen vil være relevante for hele verden, andre vil angå enkeltland: Hvem skal vaksineres først? Hvem skal få vaksinen? Hvem skal ikke få den?

Les mer
steen_krøyer_bionorpharma_bred

Norsk gjennombrudd med vaksine?

12.10.2012

34 millioner mennesker lever med hiv. Tre millioner smittes årlig. I 2011 hadde 15 millioner hivpositive behov for antiretroviral behandling. Kun åtte millioner hadde tilgang til den livsforlengende medisinen.

Les mer
straffbanner_bred

Møte om hiv og straff

11.10.2012

Fredag 19. oktober legger Syseutvalget frem sin utredning om bruken av straff i forbindelse med smittsomme sykdommer. Utredningen kan få stor innvirkning på hivpositives livskvalitet her i landet.

Les mer
sproyte_i_arm

Vei mot kur og forebyggende vaksine

04.10.2012

Ifølge professor Dag Kvale gjør den medisinske forskningen fremskritt i jakten på en vaksine og en kur mot hivinfeksjon. Han understreker imidlertid at det fremdeles er langt frem til disse foreligger.

Les mer