Aug 2013

miljeteig_bred

Utfordringer og løsninger

23.08.2013

Utfordringen, spør Jarl Wåge når vi lurer på hva som var den største utfordringen med å ta over som leder for Pluss etter Arne Husdal. Det ble jo på mange måter som å hoppe etter Wirkola, i vår forestillingsverden, men Wåge tenker ikke på det på den måten. Hans opplevelse var at han klarte den jobben bra. Han ledet Pluss fra august 1991 til august 1993.

Les mer
klubbe_bred

Forbrytelse og straff

20.08.2013

Da norske myndigheter vedtok en ny smittevernlov i 1994, vedtok de samme myndighetene samtidig et straffebud for å kunne påtale og straffe den som hadde smittet andre med hiv eller utsatt en annen person for slik smitte.

Les mer
spermandegg_bred

Assistert befruktning for hivpositive

15.08.2013

Endringene i bioteknologiloven som åpner for at hivpositive og andre med alvorlige, kroniske seksuelt overførbare sykdommer kan få assistert befruktning for å hindre smitteoverføring trådte i kraft 1. juli.

Les mer
piller_bred

En medisinsk revolusjon

12.08.2013

Pensjonert overlege ved infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus og professor i Tromsø, Johan N. Bruun sier til Positiv at man fort forstod at dette dreide seg om en infeksjon. Denne erkjennelsen hadde sammenheng med at sykdommen rammet spesielle grupper: homofile menn, stoffbrukere og brukere av blodprodukter.

Les mer
Sverdrups_gate_bred

I begynnelsen var ...

08.08.2013

”Og så håper jeg vi blir veldig mange!” Det var avslutningsreplikken i avdøde Else Aaseggs hilsningstale da Pluss ble stiftet 28. mai 1988. – Men det mente jeg ikke, sa hun i et intervju 20 år senere.

Les mer
Rabben_bred

Last og brast med Odd Kåre

02.08.2013

I februar i år var det 20 år siden 16-åringen Odd Kåre Rabben døde av aids. Han ble smittet som niåring fordi han var bløder og fikk viruset gjennom blodprodukter. Moren Vigdis sto last og brast med sønnen gjennom alle årene.

Les mer