Evy-Aina Røe_bred

Evy-Aina Røe slutter i HivNorge

Etter syv år som generalsekretær i HivNorge har Evy-Aina Røe takket ja til å bli ny helse- og omsorgssjef i Tynset kommune. – Jeg har møtt utrolig mange fine personer, som gjennom å dele sine erfaringer har gjort at jeg kunne gjøre min jobb på en bedre måte enn jeg ellers ville hatt forutsetninger for å gjøre. Jeg har lært utrolig mye, sier Røe.

– Jeg vil fremheve medlemmenes åpenhet og raushet i å dele sine historier og erfaringer med meg og sekretariatet, fortsetter hun.

Evy-Aina Røe_005
Evy-Aina Røe slutter som generalsekretær i HivNorge

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er utfordrende, og tidvis gangske tungt å jobbe på feltet. Det er i overkant mye tautrekking som ikke gagner hivpositive. Denne tautrekkingen får konsekvenser for resultatene av jobben vi alle gjør, og det syns jeg er synd. Dette rammer hivpositive og ingen andre. Det håper jeg kan bli annerledes i fremtiden.

– Noen personer gjør større inntrykk enn andre, og det er flere jeg kommer til å savne. Og sekretariatet og samarbeidspartnere har vært dyktige å jobbe sammen med, avslutter hun.

Evy-Aina Røe begynner i den nye stillingen 1. mars 2014.

– Evy-Aina Røe har gjort en solid innsats på hivfeltet generelt, for HivNorge og organisasjonens medlemmer, sier styreleder i HivNorge Moira Eknes. – Hun har ledet sekretariatet gjennom organisasjonsendringer på en stødig måtte, og bidratt til utviklingen av HivNorge. Vi har hatt et godt samarbeid, og jeg ønsker henne lykke til i en ny og spennende jobb.

Den videre prosessen nå vil vi diskutere i HivNorges styre, avslutter hun.