ullevaal_sykehus_bred

Interessante anbefalinger fra WHO

— Verdens helseorganisasjon (WHO) sine nye anbefalinger for hivbehandling, om å igangsette behandling når CD4-tallet faller til under 500, er på et litt tidligere tidspunkt enn de europeiske retningslinjene, forteller overlege Vidar Ormaasen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. — Tendensen har gått mot en stadig tidligere oppstart av behandling, konstaterer han.

vidar_ormaasen
Overlege Vidar Ormaasen, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

— Vi følger de europeiske retningslinjene, og det er ikke sånn at vi umiddelbart kommer til å igangsette medisinering av alle med CD-4 tall lavere enn 500 i Norge. Dette er et mye omdiskutert tema for tiden. Og det foregår nå en stor randomisert studie, START-studien, hvor det mer systematisk undersøkes hvilke starttidspunkt for behandling som vil være fornuftig. Vi vil avvente resultatene av denne studien.

Anbefaler tidlig medisinering

— WHOs anbefalinger er interessante, og de er forskjellige fra tidligere anbefalinger fra WHO. Det skal bli interessant å se hvordan de internasjonale retningslinjene utformes med bakgrunn i dette, avslutter Ormaasen.

Relaterte artikler:
Pressemeldingen fra WHO om tidligere oppstart av behandling.
WHO's nye retningslinjer for behandling.