vadmoete_bred

Kan hivpositive ha risikofri sex?

Hivpositive på vellykket behandling er tilnærmet smittefrie hevder nå flere eksperter. Ikke alle er enige, men de fleste er enige om at risikoen er lav, svært lav. HivNorge inviterer til debattmøte på Verdens aidsdag.

”Er det mulig og hvordan formidle det”, er tittelen på debattmøtet som HivNorge inviterer til på Verdens aidsdag. Bakgrunnen er en økende debatt om effekten av vellykket ARV-behandling gjør hivpositive tilnærmet smittefrie. En debatt som begynte med den såkalte ”Swiss statement” i 2008.  Overlege Jan Gerstof ved Rigshospitalet i København sier i et intervju med den danske avisen Information i oktober 2010 at ”vi taler om en risiko på 0,0000 et eller andet – så der er ingen tvivl om, at det er en hel usandsynlig ille risiko”.

vad_jacobhadd
Jacob Haff

Kultursosiologen Jacob Haff fra Danmark har i flere år har i arbeidet med spørsmålet om hvordan man formidler at hivpositive på vellykket behandling ikke utgjør noen risiko. Haff spør om dette budskapet er vanskelig å formulere, vanskelig å forstå og vanskelig å praktisere.

 

vad_mariell
Mariell Nakunzi

Det svenske Smitskyddsinstitutet la for kort tid tilbake fram en rapport som utvetydig slo fast at for hivpositive på effektiv behandling og som bruker kondom under sex, så er risikoen for å overføre smitte til sin partner «minimal.» Den slo også fast at selv uten kondom så er risikoen for smitteoverføring svært lav! Den svenske juristen Marielle Nakunzi, som til daglig jobber på RFSU i Stockholm, håper at rettsvesenet tar til seg denne kunnskapen, slik at vi slipper å se tiltaler mot personer som ikke utgjør noen risiko.

vad_frankpettersen
Frank Pettersen

Overlege Frank O Pettersen fra Oslo universitetssykehus vil fra en medisinsk vinkel innlede om hva vi vet og hva vi ikke vet om smitterisiko ved seksuell aktivitet. Frank O Pettersen har i en årrekke gir råd og veiledning om hiv og smitteveier gjennom en fast spalte i HivNorges fagblad Positiv.

Alle tre kommer til Litteraturhuset på Verdens aidsdag.

Hvor: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Når: søndag 1. desember kl. 15.30.