plusspris2012_bred

Hvem får Plussprisen i år?

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. Plussprisen gikk i fjor til sykepleierne på infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I tillegg til sykepleierne på infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus, ble det i i fjor også delt ut en Plusspris spesial til tidligere overlege Svein-Erik Ekeid i forbindelse med HivNorges 25-årsmarkering i mai i år. Andre tidligere vinnere er blant andre Kronprinsesse Mette-Marit (2008) og Elton John (1998).

Plussprisen i ramme

Prisen skal gå til en som setter hiv på dagsordenen og som bidrar til å gi hiv et ansikt. Personen skal også ha bidratt til å redusere myter og stigma rundt hiv og må ha bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig.

Styremedlemmer og ansatte i organisasjonen kan ikke motta prisen før perioden/arbeidsforholdet er opphørt. Prisen er nasjonal. Enkeltpersoner skal prioriteres, og ingen kan motta prisen mer enn én gang. Alle har rett til å fremme forslag.

Frist for å fremme forslag er mandag 11. november. Forslag kan sendes i vanlig post til HivNorge, Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo, eller via e-post.