April 2014

khosi_nkosi_bred

Smittet fordi hun var jomfru

29.04.2014

Seks millioner mennesker lever med hiv i Sør-Afrika. Det er mer enn i noe annet land i verden og tallet fortsetter å stige. For det hersker fremdeles uvitenhet om hiv og aids i sørafrikanske townships, og god behandling gir folk som lever med hiv lengre liv.

Les mer
solsikke

Husk søknadsfristen til Hivfondet

10.04.2014

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive eller aidssyke, samt til avgrensede forskningsrelaterte oppgaver. Neste søknadsfrist er 1. mai 2014.

Les mer
papirløse

Hivforebygging blant papirløse

07.04.2014

Det er et mareritt-scenario: en utemmet hivepidemi blant landets mer enn 18 000 papirløse og ulovlige innvandrere. Det øker muligheten for at hiv skulle spre seg til den alminnelige befolkningen fordi enkelte av disse menneskene utnyttes, også seksuelt. Helsesenteret for papirløse i Oslo er en kraft som kan motvirke en slik utvikling.

Les mer
vidarbrein-karlsen_bred

Møte med Justisdepartementet

04.04.2014

HivNorge var i går i møte med Justisdepartementet vedrørende Syseutvalgets rapport og fremdrift av denne. I møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen deltok også Helseutvalget for bedre homohelse og Aksept – senter for alle berørt av hiv.

Les mer