Des 2014

bredsloyfe_1

Syse avsporer hivdebatten

19.12.2014

Folkehelseinstituttet kom 1.desember i år med en gladnyhet om at det er minimal smitterisiko når hivpositive er på vellykket hivbehandling, og at dette må gi straffefritak på lik linje med kondom. Med bakgrunn i dette pågår det en debatt hvor blant andre professor Stig Frøland og leder av Syse-utvalget Aslak Syse deltar.

Les mer
onlinesurvey_bred

Undersøkelsen om hivpositives hverdag

12.12.2014

Under seminaret ”På tide å normalisere hiv” på verdens aidsdag, ble de foreløpige resultatene av en undersøkelse om hivpositives hverdag lagt frem. Undersøkelsen viste at mange hivpositive føler at det er vanskelig å være åpen om diagnosen.

Les mer
ullevaal_sykehus_bred

Brukermøte ved Ullevål

11.12.2014

Torsdag 4. desember ble det avholdt et lukket brukermøte for hivpositive pasienter ved den infeksjonsmedisinske poliklinikken på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Møtet avholdes to ganger i året og gir brukere av klinikken mulighet til å gi en tilbakemelding om ting de ønsker at klinikken kan forbedre.

Les mer
paragraf_bred

Snur i spørsmålet om kriminalisering

09.12.2014

Et stadig økende vitenskapelig materiale bekrefter at risikoen for å bli smittet av en hivpositiv på vellykket behandling er tilnærmet lik null. Folkehelseinstituttet slår fast i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet at risikoen for å bli smittet gjennom ubeskyttet sex med en velbehandlet hivpositiv er lavere enn smitterisikoen som følger med beskyttet sex med en hivpositiv som ikke er under behandling.

Les mer
bojer_bokcover_bred

De marsjerte til en tung nazistisk krigsmarsj

04.12.2014

Det er virusets marsj gjennom kroppen forfatteren Ranja Bojer beskriver i et øyeblikk av svart humor i debutromanen Alt annet enn sannheten, og hun fortsetter: «…og de ble fler og fler». Romanen handler imidlertid om langt mer enn bare virusets ekle og skremmende invasjon av kroppen.

Les mer
VAD-2014-Faglig-vorspiel_bred

Kan dere ikke bare skyte oss?

03.12.2014

Stoffbrukerne er en usynlig gruppe i det hivforebyggende arbeidet. Kanskje fordi tiltakene som har vært rettet inn mot denne gruppen har vært så vellykkede at det kun smittes et fåtall av personer i denne gruppa årlig? Nå frykter imidlertid Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) at politiets bortvisninger i Oslo og Bergen vil skape så mye uro at både overdoser og hivsmitten i miljøet vil øke.

Les mer