ullevaal_sykehus_bred

Brukermøte på Ullevål

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, inviterer til lukket brukermøte for hivpositive pasienter som går til oppfølgning ved poliklinikken.

Møtet finner sted 4. desember fra kl. 13-15, og på programmet står blant annet:

  • Synspunkter fra brukerne- forslag til forbedringer
  • Presentasjon av hiv – koordinator + status
  • Status rutineomlegging og hva er gjort mht tidligere tilbakemeldinger.
  • Grunnkurs for hiv-positive fortsetter våren 2015.
  • Nytt brukerundersøkelses-verktøy.

Møtet er kun for hivpositive pasienter som går til oppfølging ved infeksjonspoliklinikken og vil finne sted i Møterommet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166.