ullevaal_sykehus_bred

Brukermøte ved Ullevål

Torsdag 4. desember ble det avholdt et lukket brukermøte for hivpositive pasienter ved den infeksjonsmedisinske poliklinikken på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Møtet avholdes to ganger i året og gir brukere av klinikken mulighet til å gi en tilbakemelding om ting de ønsker at klinikken kan forbedre.

jorgejohansen
Hivkoordinator Jorge Johansen.

Møtet ble ledet av Bente Magny Bergersen, leder av poliklinikken, og Jorge Johansen. Johansen er hivkoordinator ved poliklinikken, og tiltrådte i stillingen 1. oktober 2014.

Neste brukermøte blir i juni 2015, og det blir fra klokken 16.30.

Her kan du laste ned referatet fra brukermøtet ved den infeksjonsmedisinske poliklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.