Mai 2014

stianblipp_bred

Alt klart for ny hagefest

23.05.2014

Hver sommer invitererAksept – senter for alle berørt av hivtil utendørs festkveld i hagen øverst på Grünerløkka i Oslo, hvor et kremlag av artister bidrar til å sette fokus på hivsaken og hivpositives livssituasjon.  Årets hagekonsert er intet unntak, og er også en del av EuroPride i Oslo 2014.

Les mer
kimfangen_bred

Ny, landsomfattende brukerkonferanse

22.05.2014

Hivpositives erfaringer og hjelpeapparatets og fagfolkenes kunnskap skal settes i stevne i Tromsø fra 18. til 21. september på HIV14-konferansen, en nasjonal pasient- og brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell. Konferansen er en oppfølging og videreføring av et tilsvarende evenement i fjor i Kristiansand.

Les mer
Glenn Mathisen, Solveig Helene Songe og Kristin Bårdsen Aas

Med pasienten i sentrum

09.05.2014

En positiv hivtest er ikke lenger noen dødelig diagnose, men mange hivpositive opplever at myndighetene og behandlingsapparatet gjemmer seg bak de livsforlengende medisinene. I forhold til psykososiale tiltak, helhetlig behandling, et sømløst og effektivt samarbeid mellom de ulike instansene i hjelpeapparatet, alt det som kan gi hivpositive bedre helse og livskvalitet, så står det fremdeles mye tilbake å ønske.

Les mer