Mars 2014

anne-karin_bred

HivNorge har fått ny generalsekretær

28.03.2014

Anne-Karin Kolstad tiltrer som generalsekretær i HivNorge 1. mai. Hun gleder seg og har blant annet som mål å søke å samle alle gode krefter på hivfeltet til en forsterket innsats. Hensikten er å bedre hivpositives levekår og å få satt hiv ettertrykkelig på den politiske dagsordenen igjen.

Les mer
rettighetshefter_bred

Diskriminering av barnløse

26.03.2014

Etter Syseutvalgets innstilling om blant annet hivsmitte og straffebud, er loven som regulerer assistert befruktning endret, slik at par der enten den ene eller begge partnerne er hivpositiv(e) nå skal har rett på å få hjelp til assistert befruktning på lik linje med andre par. Likevel opplever par som er i denne situasjonen at de ikke får hjelp.

Les mer
sidibeandmogedal_bred

En ettermiddag med Michel Sidibé

25.03.2014

Michel Sidibé, den øverste lederen for UNAIDS, har vært på norgesbesøk. I løpet av visitten organiserte HivNorge mandag 24. mars et miniseminar med sivilt samfunn og representanter for norske myndigheter hvor rettighetsbasert tilnærming til hiv og aids var temaet. Det ble et interessant møte.

Les mer
moira_bred

Får diagnosen for sent

12.03.2014

Et forholdsvis høyt antall personer diagnostiseres som hivpositive først etter at de har symptomer på en hivinfeksjon eller har utviklet aids. 40 av de registrerte smittede i gruppen msm i 2013 kom i denne kategorien, 11 av disse hadde aids og 13 akutt hivinfeksjon. Dette er en utvikling som bekymrer HivNorges, og styreleder Moira Eknes setter spørsmålstegn ved primærhelsetjenestens kompetanse på hivfeltet

Les mer
rolf_angeltvedt_bred

Økning blant innvandrere

12.03.2014

I sin oversikt over nysmitte av hiv i 2013 som Folkehelsa legger frem i dag, ser vi at tallene for heteroseksuelt smittede viser en klar nedgang, mens tallene for nysmitte blant menn som har sex med menn er det høyeste noensinne, med 98 personer.  Det oppsiktsvekkende er imidlertid at 47 av disse var menn med innvandrerbakgrunn, hvorav 25 ble smittet mens de var bosatt i Norge, de øvrige 22 var smittet før ankomst hit til landet.

Les mer
2013-tall_bred

Rekordhøye hivtall

11.03.2014

Aldri før har det vært så mye nysmitte blant menn som har sex med menn her i landet som det var i 2013. Folkehelseinstituttet legger fram tallene for fjoråret i morgen kl 10.00, men en tjuvkikk på statistikkene viser at 98 menn som har sex med menn ble smittet i fjor. Det er det høyeste tallet noensinne. 40 av disse ble smittet i utlandet.

Les mer