stortinget_bred

Fem minutter på Stortinget

Tirsdag 28. oktober er det duket for høring i Stortinget til Helse- og omsorgsdepartements budsjett for 2015. Det endelige budsjettet godkjennes av Stortinget like før jul. HivNorge møter kl 13.45 og får som andre organisasjoner på feltet, fem minutter til å fremme sine synspunkter.

I sitt møte med Helse- og omsorgskomiteen legger HivNorge vekt på at det må økte ressurser til for å få bukt med de høye tallene på nydiagnostiserte vi har sett de siste årene. Vi legger videre vekt på at det må bedre kunnskaper om hiv og smitteveier til i helsetjenesten, ikke minst i førstelinjetjenesten. Dessuten er det viktig å fokusere innsatsen mot menn som har sex med menn samt innvandrere, som er de to største gruppene som er rammet av hiv og aids.

De fleste organisasjonene som arbeider med hiv har fått tildelt tid samme ettermiddag, blant annet Prostituertes interesseorganisasjon (Pion), Helseutvalget for bedre homohelse, Nye Pluss og Sex og Politikk. På Stortingets hjemmesider kan du også se hvem som møter for hvilke organisasjoner.

Du kan følge høringen live på Stortingets egen sider, ved å klikke her. Den foregår i Høringssal 2.

Du kan også laste ned HivNorges skriftlige innspill til komiteen.