onlinesurvey_bred

Ny mulighet for å delta i en undersøkelse om hivpositives hverdag

Medisinfirmaet GlaxoSmithKline gjennomfører nå en undersøkelse om hivpositive og pårørendes hverdag og livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med HivNorge og Nye Pluss.

For et best mulig resultat har vi behov for din hjelp. På grunn av få respondenter i første runde, vil undersøkelsen ligge ute ytterligere i tre uker. Vi oppfordrer hivpositive til å svare på undersøkelsen.

Denne undersøkelsen er 100 prosent anonym. Det vil derfor ikke være mulig å ha dialog med bakgrunn i svarene dine der. Er det spesielle temaer du ønsker å ta opp, ta kontakt.

Vi håper du vil bidra til å gi ytterligere innsikt og således medvirke til økt forståelse for hivpositives situasjon i Norge. 

På forhånd takk.

Du kan logge deg på via HivNorges hjemmesider eller gå direkte til undersøkelsen.