vaarestemmer_bred

Boklansering og utstilling

Torsdag lanseres boka Våre stemmer – Hiv: 30 år i Norge. Boka er i dobbeltforstand en protrettbok: Hivpositive forteller til forfatteren Morten Borgersen om sine liv og strategier for å takle diagnosen og enkelte sentrale personer som har stått i feltet i mange av disse tretti årene deler også sine erfaringer. Samtlige intervjuobjekter har blitt portrettert av fotografen Fin-Serck-Hanssen.

Fotografiene vil bli hengt opp som en egen utstilling og vil henge et par dager utover selve boklanseringen.  

vaarestemmerforside

Det er foreningen Nye Pluss som står bak boka, og tidligere styreleder Kim Fangen forteller at ideen til bokprosjektet ble unnfanget sammen med overlege Ole Rysstad ved sykehuset i Kristiansand: – Vi hadde veldig like tanker om hva som trengtes for å bidra til en normalisering av hiv og hvem som er smittet. Vi ønsket å fokusere på i alle betydninger av ordet, positive liv og samtidig vise mangfoldet av hvem som er smittet. Her er det mange fordommer og forestillinger, og en synliggjøring av hvor mangfoldige vi hivpositive er som gruppe er viktig.

I Kim Fangens mangfoldige nettverk dukket både forfatteren, regissøren og skuespilleren Morten Borgersen og fotografen Fin Serck-Hanssen opp og begge ga klart uttrykk for at de ønsket å være med på et prosjekt av denne typen. I tillegg har HKH Mette-Marit skrevet forordet til boken.

– I tillegg til å være en protrettbok, er boka også blitt en kunstbok, sier Fangen. Han mener den opprinnelige ideen om å skape en positiv og mangfoldig bok er godt ivaretatt og legger til at det også var viktig å inkludere stemmer fra noen av dem som har arbeidet i feltet gjennom disse 30 årene. – Dessuten har vi også sørget for å få med stemmen til de pårørende, sier han, den har ikke alltid hatt så gode kår for å bli hørt.

louisgay
Fin Serck-Hanssens portrett av Loius Gay, en av intervjuobjektene.

De hivpositive intervjuobjektene er rekruttert gjennom Nye Pluss eget nettverk, men også andre har vært involvert, blant annet Aksept. – Folk har vært barske som har stilt opp, mange bryter tross alt med et liv mer eller mindre i skapet. Samtlige er invitert til lanseringen, forteller Fangen, og jeg tror at alle føler at deres liv og historier er godt ivaretatt.

– Jeg er veldig stolt og glad over at vi har fått til dette, fortsetter Fangen, vi får vist frem et mangfold av mennesker i boka, og jeg har en forhåpning om at dette vil kunne overraske noen og kanskje også være et bidrag til å redusere fordommer.

Prosjektet har fått støtte fra Institusjonen Fritt Ord, Kulturrådet og enkelte selskaper innenfor den farmasøytiske industrien. Et eventuelt overskudd av salget vil gå til arbeidet Nye Pluss driver.

Lanseringen finner sted i Kunstsoda, Festsalen, Rådhusgata 19, torsdag den 16. april kl. 17.30. Tove Strand, som var en av helseministrene som måtte takle aidspanikken da epidemien begynte på 1980-tallet, vil være til stede og fortelle om sine erfaringer.

Fidelia Igga
Fin Serck-Hanssens portrett av Fidelia Igga.

Les intervju med Fidelia Igga, som også er med på utstillingen.