Feb 2015

homofordommer_bred

Utbredt frykt for hivpositive

27.02.2015

Det snakkes for tiden mye om fordommer i homomiljøet. Stigmatiseringen av hivpositive er en av dem. Hivpositive vi har snakket med, forteller at de omtales som «de smittsomme» og som en fare for sine omgivelser. Mange opplever avvisning som en så stor belastning at de ikke orker å si ifra om egen status.

Les mer
Zanele_forside_bred

Hiv og en revolusjonær ømhet

24.02.2015

Lesbiske har tradisjonelt vært utelatt fra det hivforebyggende arbeidet i Sør-Afrika. – Det betaler en rekke kvinner prisen for i dag, sier den sørafrikanske fotografen Zanele Muholi som viser sine bilder på Akershus kunstsenter på Lillestrøm frem til den 29. mars.

Les mer
astridrenland_bred

Hivfeltets stebarn

12.02.2015

Vi er kunnskapsleverandør og kunnskapsformidler fra og om svært marginaliserte grupper til storsamfunn og myndigheter. Hvis vi legges ned mister myndighetene denne kunnskapskanalen. Prostituertes interesseorganisasjon (PION) kan ikke drive noe som helst virksomhet for 150 000 kroner i året.

Les mer