Jan 2015

Ali_skeiv_verden_bred

Hiv og torsdagssuppe

26.01.2015

Det er full rulle i Skeiv Verden. Torsdag ettermiddag betyr hektisk aktivitet med torsdagssuppe og sosial sammenkomst. Det skal handles, organiseres, planlegges, medlemmene skal tas imot – og vil jeg komme? Jeg er hjertelig velkommen. Men dessverre har jeg en annen intervjuavtale etter denne torsdagsettermiddagen. Kanskje neste torsdag?

Les mer
andreslekanger_bred

Kjønnspolitisk radikalist

14.01.2015

Det var en periode da Andrés Leganger følte seg nesten oppbrukt. Hans hivpolitiske engasjement og åpenhet hadde brakt ham en velfortjent PlussPris i 2009, men deretter opplevde han at han nesten var i ferd med å bli brukt opp.

Les mer
yasin_noor_bred

Myndiggjøring, hiv og integrering

12.01.2015

Mange steder i verden, også her i Norge, har vi sett at arbeidet med å forebygge hiv også har hatt en likestillende effekt. I Norge tok likestillingen av landets lhbt-befolkning store steg i riktig retning i kjølvannet av hivepidemien. Noe av det samme er i ferd med å skje i det somaliske miljøet her i landet. Årsaken er hiv og det arbeidet Somalisk Kvinneforening gjør.

Les mer
berglöf_bred

En seksualpolitisk sakkyndig

09.01.2015

Andreas Berglöf jobber nå som seksualpolitisk sakkyndig for Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU), han har vært ombudsmann for Hiv-Sverige, eller som den het i 2001, da Berglöf tiltrådte: Riksförbundet för hivpositiva.

Les mer