ullevaal_sykehus_bred

Grunnkurs for nydiagnostiserte msm

Er du en mann som har sex med andre menn, relativt nysmittet og har behov for å vite mer om hvordan det er å leve med diagnosen? Da kan dette kurset være noe for deg.

Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål inviterer menn som har sex med menn som har fått diagnosen etter 1. september 2013 til et grunnkurs. Kurset går over fire onsdagsettermiddager i april.

Læring og mestring dreier det seg om erfaringsutveksling, hvordan ta vare på sin fysiske, psykiske og seksuelle helse. Videre gir kurset faktainformasjon om smittsomhet og hiv generelt, og samtaler om ”veien videre”.  De sisten halvtimen av hver kurskveld er satt av til gruppesamtale og er forbeholdt pasientene selv. Alle får tilbud om inntil to individuelle samtaler om psykisk og/eller seksuell helse.

Det lønner seg å melde seg på tidlig. Av praktiske grunner er det begrenset til ti deltakere.

Kurset er et samarbeid mellom Infeksjonsmedisinsk avdeling, Læring og mestringssenteret og brukerne ved Oslo universitetssykehus. Kurset er basert på Lærings- og mestringssenterets prinsipper om brukermedvirkning og likemannsarbeid. Det er gode muligheter for deltagerne å påvirke innholdet av kurset underveis.

Praktisk informasjon:
Kursledere: Kurset ledes av hivkoordinator Jorge Johansen
Varighet:4 samlinger, kl. 13.00–17.30
Tid: 8., 15., 22. og 29. april 2015 
Sted: Oslo universitetssykehus, Læresenteret, Ullevål hotell
Antall deltakere:10
Kursavgift:Gratis
Påmelding og videre opplysninger om kurset: Jorge Johansen: 950 17 792
Læring og mestringssenteret v/Anne Lise Hustadnes: 22894836/23015140.