sidibe-two_bred

Konferanse med optimistisk tone

For første gang i historien har FN oppnådd ett av sine mål før tidsfristen. Det var UNAIDS-sjef Michel Sidibé som kom med denne uttalelsen under den offisielle åpningen av aidskonferansen i Vancouver søndag kveld, lokal tid.

Sidibé refererte til FNs målsetting om at 15 millioner mennesker skulle være på behandling innen 2015. – Det målet har vi nådd, sa han i sin åpningstale, femten millioner mennesker i 125 land får nå behandling for hiv. Men det er fortsatt 19 millioner hivpositive i verden som ikke har tilgang til medisiner. – Det er bevist at behandling virker, og det er bevist at behandling reduserer nysmitte med 95 prosent.

UNAIDS-sjefen sa videre at konklusjonen på all forskning viser at behandling virker og at vi ikke kan tillate at dette ikke tas i bruk over hele verden. – Vår neste målsetting, sa Sidibé, er 90-90-90. At 90 prosent av alle hivpositive må kjenne sin status, 90 prosent må på behandling og på 90 prosent må behandlingen virke innen 2020 og at aids skal være utryddet innen 2030.

– Behandling for alle er en menneskerett, sa Sidibé videre. – Men ikke bare det, behandling av alle hivpositive er en god investering og er bra for økonomien. Vi har virkemidlene som skal til for å utrydde aids innen 2030. Det bare står på viljen.

anne-karin_vancouver
Her er man tydelig på at PrEP må tilbys utsatte grupper, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

Det er en tydelig optimistisk tone over hele konferansen med tanke på alle de gode virkemidlene man nå har i verktøykassen for behandling og for å redusere nysmitte.

Konferansen legger vekt på at økt kondombruk, testing og seksualopplysning er viktige tiltak for å begrense hiv.  – Men her er alle veldig tydelig på at det ikke lenger er noen tvil om tidlig behandling er et avgjørende forebyggende tiltak, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge. – Like tydelig er man på at PrEP må tilbys utsatte grupper. Man spør ikke lenger om det virker. Det virker. Punktum.

Den åttende internasjonale konferansen om årsaker til, behandling og forebygging av hiv og aids i Vancouver varer fram til og med onsdag 22. juli.

Følg med på daglige reportasjer via Aidsmap.

Konferansens egne sider.

 

IAS2015_web_banner_2