anne-karin2_bred

PrEP: ikke spørsmål om, men hvordan

Under en spesialsesjon om PrEP på aidskonferansen i Vancouver mandag var det ikke et spørsmål om PrEP virker, men om hvordan den best kan tas. Resultater av studier fra Cape Town, Bangkok og Harlem i New York ble lagt fram.

– Det er ingen tvil om at PrEP virker, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. – Ut i fra de mange studiene som er presentert er det ingen tvil.

Det er virkemidlet Tenofovir, som blant annet finnes i tabletten Truvada, som kan ha en forebyggende effekt. Det er også dette virkemidlet som forsøkes brukt i mikrobicider ved utvikling av både analkrem og vaginalkrem, som vi skrev om søndag.

Det som ble presentert under sesjon ”Hvordan vil du ha din PrEP?” dreide seg hovedsakelig om doser og intervaller i forhold til hvor ofte man har sex. Det ble undersøkt om en daglig dose, eller doser før og etter sex var det mest praktiske. Studiene, som var utført blant menn som har sex med menn og transkvinner i Harlem og Bangkok, og blant unge, seksuelt aktive kvinner i en township utenfor Cape Town i Sør-Afrika, viste seg å ha nærmest 100 prosent beskyttelse ved analsex om man tok fire eller flere piller i uka.  Alle undersøkelsene viste imidlertid at ved en daglig dosering var det ikke så lett å glemme medisininntaket, som om man skulle ta pillene før og etter sex.

Dette ble ytterligere forsterket under sesjonen ”Hvordan implementere PrEP” tirsdag formiddag. Her ble ytterligere studier fra blant annet Botswana, Brasil og USA lagt fram. Erfaringene fra Brasil var at det var stor grad av såkalt ”adherence” (at man tok tablettene til riktig tid) blant transkvinner, mens det motsatte var tilfelle i undersøkelser fra flere byer i USA. Dette kan muligens skyldes bedre utviklete transmiljøer i Brasil.

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad gir uttrykk for at utfordringene man må se nærmere på, også i Norge, er beste metode for dosering og hvordan man skal implementere dette overfor enkelte risikoutsatte grupper.

– Enkelte av studiene viser at optimal bruk og oppfølging kan være en utfordring for grupper som ikke er tilknyttet eller har tilgang på fastlege eller ordinære helsetjenester, sier hun. – Dette bør ikke være noen utfordring i Norge.

HivNorge ønsker at Olafiaklinikken skal få adgang til å tilby dette til utsatte grupper så snart det lar seg gjøre. Truvada er foreløpig ikke godkjent i Norge og Europa som forebyggende medisin.

Det finnes for øvrig en egen Facebookgruppe for entusiaster og brukere av PrEP.

Den åttende internasjonale konferansen om årsaker til, behandling og forebygging av hiv og aids i Vancouver varer fram til og med onsdag 22. juli.

Følg med på daglige reportasjer via Aidsmap.

Konferansens egne sider.

 

truvada_bred